Generalistische basis GGZ

Basispakket

Behandelingen worden alleen vanuit het basispakket vergoed als er sprake is van een DSMV-stoornis en als u een verwijsbriefje van de huisarts heeft. In het eerste gesprek wordt onderzocht of er een kort (max 5 sessies), middel (max 8 sessies) of lang (max 12 sessies) traject nodig is. Zie tarieven voor de uitleg vergoeding verzekeraar.

OVP, niet-basispakket psychologische zorg

Er zijn klachten (somberheid, angsten, relatieproblemen) die maar niet vanzelf over lijken te gaan. Veel mensen blijven (te) lang met symptomen doorlopen. Dat is niet nodig. Een korte begeleiding is vaak voldoende om de klachten sterk te verminderen en de mogelijkheden te vergroten om met een nieuwe visie de draad zelf weer op te pakken.

De begeleiding is altijd maatwerk. Ik werk niet met protocollen en vragenlijstjes. Samen kijken we wat u in deze fase van uw leven nodig heeft. In een eerste sessie (de intake) zal met u besproken worden wat er aan de hand lijkt te zijn, worden eerste handvatten ter verbetering aangereikt en krijgt u een idee in hoeveel gesprekken u waarschijnlijk geholpen kan worden. Als in het eerste kwartier blijkt dat de match niet goed is kan de sessie door een van beide partijen zonder kosten worden beƫindigd. Een volledige eerste sessie is onderdeel van de begeleiding en wordt gefactureerd.

Coaching

Naast GGZ trajecten kunt u in de praktijk ook terecht voor coaching. Het verschil tussen GGZ en coaching is dat bij coaching de ontwikkelvraag voorop staat. In de realiteit lopen therapie en coaching vaak door elkaar. Ook bij coaching zijn er vaak klachten die hinderen. In een eerste gesprek bekijken we samen uw coachingsvraag en uw wensen wat betreft de te gebruiken methodieken. Naast de reguliere technieken gebruik ik meer alternatieve coachingsmethodieken als systemisch- en droomwerk. Daarnaast heb ik een uitgebreide expertise op het gebied van persoonlijk leiderschap en werkgerelateerde vraagstukken. Voor coachings (niet GGZ) trajecten ben ik verplicht 21% BTW te rekenen.