Tarieven

Per 1 januari 2022 is er een nieuw vergoedingen systeem ingevoerd in de GGZ: het zorgprestatiemodel. Via deze link kunt u hier meer over lezen.

Het basispakket GGZ vergoedt alleen stoornissen, daarbij wordt eerst het eigen risico verrekend. Ik werk zonder contracten met de verzekeraars. U kunt in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar onder het kopje ‘ongecontracteerde zorg’ nakijken hoeveel procent u vergoed krijgt. Dit kan variëren van 60%-100%. Meer informatie over vergoedingen vindt u hier.

Er zijn verzekeraars die in de aanvullende pakketten vergoedingen voor de begeleiding bij relatieproblemen en aanpassingsklachten (zoals somberte, rouw, overspannenheid en burn-out) hebben opgenomen. Deze zorg valt niet onder het basispakket. De zorg die vergoed wordt vanuit het aanvullend pakket valt niet onder het eigen risico.

Als er geen vergoeding vanuit de verzekering mogelijk is, hebben werkgevers vaak speciale regelingen om de werknemer ondersteuning te bieden bij een zelfgekozen therapeut of coach. U kunt hier navraag over doen bij uw werkgever.

Zelfstandig ondernemers kunnen de coachingsnota aftrekken voor de belasting.

De eerste sessie is onderdeel van de diagnostiek en de begeleiding en wordt gefactureerd.

Het particuliere tarief

€ 100.00 per sessie van 45 minuten
€ 135.00 per sessie van 60 minuten
€ 165.00 per sessie van 75 minuten
€ 200.00 per sessie van 90 minuten

Er kan ook gekozen worden voor een coachingstraject. Omdat dit buiten de GGZ valt is het wettelijk verplicht BTW te rekenen.


Coachingskosten

€ 100.00 + 21.00 (21% BTW) = € 121.00 per sessie van 45 minuten
€ 135.00 + 28.35 (21% BTW) = € 163.35 per sessie van 60 minuten

U krijgt een nota mee met een betalingstermijn van 15 dagen.