Tarieven basis GGZ trajecten 2019


Kort (max. 5 sessies)€ 507.62
Middel (max. 8 sessies)€ 864.92
Lang (max. 12 sessies)€ 1356.25
Onvolledig behandeltraject (max. 2 sessies)€ 207.19

Document Nederlandse Zorgautoriteit Tariefbeschikking generalistische basis-GGZ 2018.
Document Nederlandse Zorgautoriteit Tariefbeschikking generalistische basis-GGZ 2019.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het basispakket heeft u een verwijzing naar de generalistische basis-GGZ van uw huisarts nodig. Op de verwijzing moet vermeld worden dat er sprake is van (of een vermoeden is van) een DSMV stoornis.

k heb geen contracten afgesloten met de verzekeraars. U kunt in uw polisvoorwaarden nakijken wat de vergoeding vanuit het basispakket is van ongecontracteerde zorg.

Het wettelijk eigen risico in 2018 en 2019 is 385 euro en wordt zowel bij natura- als restitutiepolissen eerst met u verrekend.

Een restitutiepolis vergoedt meestal 100 % (na verrekening van het eigen risico).

Een naturapolis vergoedt meestal een bepaald percentage van ‘het marktconforme tarief’. Dit is het tarief dat de verzekeraars hebben bedongen in contracten met zorgaanbieders die met contracten werken. Dat ‘marktconforme tarief’ is rond de 80 % van bovengenoemde bedragen.

Afhankelijk van uw polis vergoedt de naturaverzekering een deel van die 80 %. Bij een naturapolis moet u er dus rekening mee houden dat u mogelijk (zeker als ook eerst het eigen risico wordt verrekend) een flink deel van bovengenoemde kosten zelf zal moeten betalen.

U krijgt de factuur thuisgestuurd als het traject is afgesloten. Ik werk met de facturatieservice van Axians. Bij betalingsproblemen dient u met hen contact op te nemen.